Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsinfo


[Uppdaterad 2020-06-20]

Vill du börja orientera? Välkommen till oss i Tjalve IF. Vi ordnar regelbundet grundkurser i orientering. Kontakta kansliet på e-post This is a mailto link.

På Tjalves hemsida ska du förhoppningsvis hitta all information du behöver om orienteringssektionens verksamhet. Där finns bland annat en veckokalender, aktuell information och nyheter, tränings och tävlingprogram, månadsinformation, årsplan, med mera. 

1. Avgifter för deltagande i orienteringstävlingar
* Vid deltagande i tävlingsklass och öppen klass betalas hela anmälnings-/startavgiften av Tjalve.
* Vid deltagande i O-Ringena tävlings- eller motionsklass betalar Tjalve max 120 kronor för vuxen och 70 kronor för barn per start mot uppvisande av kvitto.
* Anmälningsavgiften till stafetter betalas av Tjalve.
* Merkostnader vid efteranmälningar betalas helt av den tävlande.
* Den som är anmäld till en tävling men inte startat, oavsett anledning, får då betala anmälnings-/startavgiften till Tjalve. Detta gäller även ungdomar.
* Vid interna tävlingar (KM, etc) är avgiften för utebliven start 25 kr.

2. Den tävlandes ansvar
* Du ansvarar själv för att du blir anmäld till en tävling.
* Behöver du låna SportIdent-pinne kontaktar du någon tränare eller någon i styrelsen. Du ansvarar själv för att den hämtas och återlämnas.
* De tävlande, ungdomar och föräldrar måste själva ta ansvar för sin resa till och från tävlingar genom att ta kontakt med klubbkompis eller den tävlingsansvarige om man behöver skjuts. Kom i tid till samlingen och den gemensamma avfärden.
* Alltid tävla i Tjalves klubbdräkt och att alltid bära Tjalves overall vid prisutdelningar, tävlingar och läger då man representerar föreningen.

3. Anmälan till tävlingar och klubbarrangemang gör du ...
* Själv via Eventor på Tjalves hemsida. Beskrivning - se nedan.
* Behöver du hjälp kan någon av tränarna hjälpa dig att anmäla i Eventor. I vissa fall samlas anmälningar upp genom anmälningslistor som finns uppsatta på anslagstavlan i Tjalvegården.

4. Anmälan till tävling via webben - en kort instruktion hur man anmäler sig via webben
All anmälan till tävlingar sker via det tävlingsadministrativa systemet Eventor, http://eventor.orientering.se.

Man kan logga in i Eventor på två sätt, antingen med ett personligt lösenord eller med en klubbinloggning. Med personlig inloggning har man tillgång till fler funktioner än med klubbinloggning. Vill du ha en personlig inloggning skicka namn, fullständigt personnummer och din e-postadress till Per Fröberg (This is a mailto link). En familj kan ha ett gemensamt konto.

Gå in på Eventors hemsida http://eventor.orientering.se och klicka på ”Logga in”. I den övre rutan anger du ditt personliga användarnamn och lösenord för att logga in. Alternativet väljer du klubb och anger klubblösenordet i nedre rutan för att logga in – lösenordet är ”tiomila2004”.

Instruktioner om hur du anmäler hittar du på Eventors förstasida direkt efter inloggningen. Använd i första hand guiden Anmälan till tävling.

Problem? Frågor? Hör av dig till Per Fröberg (e-post) eller 0708-792635. 

5. Stämpelbrickor (SportIdent & EMIT)
Alla aktiva uppmanas att inköpa en egen personlig SportIdent-pinne (från ca 350 kr) och betalar en sådan själv. Klubben har ett antal stämpelbrickor som i första hand kommer att lånas ut till ungdomar till och med 14 år (betalar ingen hyra) samt användas vid stafetter.
Den tävlande får själv betala avgiften för stämpelbricka som hyrs av arrangören.

6. Resor till tävlingar - gemensam avfärd
På hemsidans "Klubbaktiviteter" och på månadsprogrammet anges samlings-/avreseplats samt tidpunkt för varje tävling. Kom i tid! Är du osäker så kontakta tävlingsansvarig.

7. Resor till tävling/träning - kostnader
Klubben betalar som regel inte ut reseersättning vid tävlingar/träningar. En rekommendation är att bilens passagerare (chaufför, vuxna och ungdomar) fördelar kostnaden mellan sig och betalar till chauffören. En rekommendation är 18 kr/mil (statlig milersättning).

8. Tävlingsansvarig
Till tävlingarna i Östergötland och vissa andra tävlingar är det en önskan att en tävlingsansvarig finns.
Den tävlingsansvariges (TA) uppgifter:
* TA ser till att inbjudan/PM kommer med till samlingen så att alla som kommer dit får den information de behöver för att komma till TC i tid.
* TA ser till att regnskydd och klubbvimpel kommer med och sätts upp på TC. Två regnskydd, två stora klubbvimplar och en liten klubbvimpel (beachflaggor) förvaras i Tjalvegårdens varmförråd mellan tävlingarna. En mindre klubbvimpeln, för mindre tävlingar och ungdomsaktiviteter, förvaras i orienteringsrummet inne i Tjalvegården mellan tävlingarna. TA ansvarar för att regnskydd och klubbvimpel återlämnas efter tävlingen.
* De flesta har nu egna SI-pinnar men ändå bör TA ansvara för att klubbens emitbrickor/sportidentpinnar kommer med till TC så att ungdomar till och med 14 år har att låna. Sportidentpinnar finns på Tjalvegården mellan tävlingarna. TA ansvarar för att alla brickor/pinnar återlämnas efter tävlingen.
* TA ansvarar för att klubbkuvert hämtas ut vid TC (främst vid stafetter).

9. Stafetter/Budkavlar
Ungdomslagen t.o.m 16 år ansvarar ungdomsledarna för. Vid flera lag skall ett bästalag tas ut. Lagledare/coacher skall utses. Tävlingsanmälaren informeras om vilka lag och laguppställningar som skall anmälas.

Lagen för 17 år och äldre bildas utifrån dom som anmält sitt intresse, dvs de som verkligen vill vara med. OBS - det ligger i de aktivas eget intresse att bevaka att lag bildas och anmäls. Vid många anmälda är riktlinjen att ett bästalag skall formeras. Lagledare/coacher skall utses.

10. Läger och Tävlingsresor – subvention av deltagarkostnaden
För planerade läger och tävlingsresor i Tjalves verksamhetsplan subventioneras deltagaravgiften för ungdomar t.o.m 20 år (oftast med 50%). Vad som ingår i avgiften och vad som subventioneras kan variera och detta framgår då av inbjudan.
För att få subvention eller bidrag till läger och aktiviteter som inte ingår i Tjalves verksamhetsplan måste en ansökan lämnas in till styrelsen i god tid innan lägret/aktiviteten äger rum.
Vid ÖOF-/SOFT-aktiviteter dit anmälan är fri subventioneras deltagaravgiften med 50%.

11. Mästerskapstävlingar – subvention av deltagarkostnaden
Till mästerskaptävlingar där deltagare blir uttagen av ÖOF/SOFT/Rankingsystemet, och där representerar Tjalve, står Tjalve för alla deltagarkostnader (startavgifter, resa, logi och de måltider som ingår). Vid GM, USM och Distriktsmatchen arrangerar oftast ÖOF allt, och då är det denna kostnad som betalas av Tjalve. Motprestationen är att tävla i Tjalves klubbdräkt och att bära Tjalves overall vid mästerskapstävlingarna.

Vid GM och SM för juniorer och seniorer skall den som blir uttagen göra en kostnadsplanering tillsammans med någon i styrelsen och i efterhand redovisa kvitton på sin utlägg för resa och logi. Utbetalning sker därefter.

12. Träningsstöd
Kan sökas från det år den aktive fyller 15 år. Till grund för ansökan ligger resultat/prestationer uppnådda året innan. Olika resultatgränser/prestationsnivåer anger bidragsbeloppets storlek.
Träningsstödet är till för att täcka kostnader som den aktive har för att kunna satsa mot eliten och betalas ut mot uppvisande av kvitton och efter uppnådda resultatgränser. Exempel på vad träningsstödet kan användas till är: träningsläger, tävlingsresor, läkarundersökning, massage, sjukgymnastik, alternativ träning (gym, vatten-gympa, etc), orienteringsutrustning (skor, etc).

Krav från klubben på aktiva med träningsstöd:
* Deltaga vid mästerskapstävlingar (DM, GM, USM, JSM, SM).
* Alltid vid tävling, läger eller andra tillfällen då man representerar Tjalve bära klubbens tävlingsdräkt och overall. Alltid Tjalveklädd vid prisutdelningar!
* Tjänstgöra som funktionär på Tjalvearrangemang vid behov.
* Vara en god representant för Tjalve.
* Träna seriöst med inriktning på orientering.
* Träningen skall vara planlagd, gärna i samråd med klubbens tränare/träningsansvarig.
* Vara väl insatt i Tjalves dopingpolicy.
* Betald medlems-/årsavgift.

Beviljat träningsstöd utbetalas mot kvitton och dessa skall redovisas senast 15/11 till kassören. Alla utgifter skall styrkas av klubbens tränare/träningsansvariga eller styrelsen.

Ansökan för nästkommande år görs på speciellt formulär som finns på kansliet och skall inlämnas till styrelsen senast 1/12.

13. Orienteringsutrustning
Viss utrustning finns till försäljning på Tjalvegården; tränings- och tävlingskläder, tröjor, mössor, vantar, etc. Övrig orienteringsutrustning (kompass, SI-pinne, EMIT-bricka, pannlampa, etc) kan tas hem efter beställning som oftast görs inför vår- och höstsäsong.
Vi säljer även Ullmaxprodukter (underställ, strumpor, etc) där 30% av försäljningen går direkt till orienteringssektionen.

Uppdaterad: 27 OKT 2017 09:53 Skribent: Per Fröberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Tjalve IF Norrköping
Sprängstensgatan 20
60379 Norrköping

Kontakt:
Tel: 0733505696
E-post: This is a mailto link

 Bli medlem

 


 

Friidrottens sponsorer

 

bergfastighet  

 

 

 

 

 

 


 Samarbetspartner