Hoppa till sidans innehåll

Delning av Tjalve – Hur blir det för orienteringen?

29 NOV 2020 18:22
Föreningsstyrelsen har sedan årsmötet arbetat med delningen av Tjalve. De stora förändringarna framgår grovt av den information som lades ut på hemsidan 25 november. Hur orienteringsverksamheten blir framöver beror på vad vi beslutar och genomför.
  • Uppdaterad: 29 NOV 2020 18:22

Nedanstående är den information som skulle ha givits om delningen vid ett möte i november men som ställdes in på grund av pandemin.

Förutsättningarna när Orienteringssektionen blir Tjalve OK är följande (nu med de restriktioner som gäller under pandemin);

Tjalve, logotyp, klubbkläder
Namnet "Tjalve" samt logotypen ägs av de nya klubbarna gemensamt och får nyttjas av bägge efter överenskomna regler.
Nuvarande klubbkläder kommer inte att ändras vid delningen.
För nya klädkollektioner är klubbarna fria att välja helt oberoende av varandra.

Tränings- och tävlingsverksamheten
Vår kärnverksamhet med träningar och tävlingar fortsätter lika tidigare.
Fokus kommer fortsatt vara våra ungdomar i träning och tävlingsverksamhet.
Vi avser betala startavgifter lika tidigare.

Tjalvegården
Tjalvegården kommer att hållas öppen, så långt stugvärdar finns....
tis-ons-torsdagar kl. 17.30 - 20.00 samt om möjligt även kl. 10.00 - 14.00.
Nycklar/Nyckelkoder kommer att tilldelas för gruppverksamhet med schemalagda aktiviteter utanför dessa tider. Regler för hur Tjalvegården och utrustning får användas och ska skötas meddelas gruppledarna och via instruktioner som kommer att sättas upp på anslagstavlor.
Städning av toaletter ute/inne samt duschrum kommer att ske måndagar, onsdagar och fredagar av ett städbolag. Övriga lokaler planeras att stugvärdarna successivt städar efter ett rullande lokalschema.
Gymmet med all utrustning kommer att finnas kvar i sin helhet.
Inventarier i kök och samlingssal förblir intakt.
Övriga inventarier kommer att delas.

Tjalvestugan
Tjalvestugan kommer att drivas vidare lika tidigare.

Tjalve Friidrottsklubb
Ett Samarbetsavtal reglerar ett antal områden där vi kommer att samarbeta med Tjalve Friidrottsklubb. De kommer att mot årshyra få nyttja klubbrummet och omklädningsrum med bastu samt gymmet (För grupper kommer schema att upprättas.)
De kommer att flytta sin materiel och övrig verksamhet från Tjalvegården.

"Tisdagsgruppen/Veterangruppen"
Tisdagsgruppen kommer att ges möjlighet fortsätta verksamheten lika tidigare. Idé finns om en veterangrupp där medlemmar även dagtid kan träffas för att utöva vissa aktiviteter. Förhoppningsvis kan dessa grupper bemanna stugvärdssysslan dagtid.

Medlemskap
Tjalve OK kommer att vara den klubb som återstår sedan Friidrottsektionen upphört. Detta innebär att medlem i Orienteringssektionen automatiskt blir medlem i Tjalve OK. Medlemsskapet fortsätter med de medlemsavgifter som kommer att beslutas vid kommande årsmöte.

Detta innebär även att antalet medlemsår kommer att fortsätta räknas (för medalj etc.) utan avbrott.

Ekonomi
Tjalve OK har vid delningen en stark och stabil ekonomi. De ökade kostnader som övertagande av Tjalvegården medför planerar vi ska klaras genom att vi även övertar Vårruset samt våra medlemsavgifter (vilka tidigare gick till FS). Dessutom tror vi oss, genom flera åtgärder, kunna minska driftkostnaderna för Tjalvegården.

Våra största intäktsposter kommer att vara 
- Kolmårdsträffen
- Vårruset
- Medlemsavgifter
- Bidrag från kommunen och staten

Våra största kostnadsposter kommer att vara
Drift av Tjalvegården
Startavgifter
Ungdomsverksamheten

Framtiden
Som framgår av ovanstående kommer delningen innebära förändringar men inget bedöms påverka den löpande kärnverksamheten negativt. Vi ska dock utnyttja tillfället för att tillsammans forma ett Tjalve OK som vi vill ha.

/Johan Dahm
Ordförande OL-sektionen

Skribent: Per Fröberg
Epost: Adressen Gömd
Tjalvegården öppettider:
 

Stäng tillsvidare pga Corona-krisen.

 


 Internlotteriet

December


Arrangemang


Postadress:
Tjalve IF Norrköping
Sprängstensgatan 20
60379 Norrköping

Kontakt:
Tel: 0733505696
E-post: This is a mailto link

 Bli medlem

 


 

Friidrottens sponsorer

 

bergfastighet  

 

 

 

 

 

 


 Samarbetspartner